FOKUS - poslovni program malih i srednjih preduzeća

FOKUS je poslovni softver preduzeća pomoću koga ćete na jednostavan način unaprediti vaše poslovanje. Zasnovan je na iskustvima nekoliko domaćih kompanija, a po svojim tehnološko funkcionalnim karakteristikama se može svrstati u erp softvere poslednje generacije. Prve WEB verzije su nastale još 2001. godine kao projekat grupe finansijskih menadžera i ICT stručnjaka, sa ciljem da se zamene postojeći zastareli DOS (Clipper) finansijsko-knjigovodstveni programi, koji više nisu mogli da ispunjavaju sve zahteve novog poslovnog okruženja. Obzirom da se softver neprekidno unapređuje, u ovom trenutku možemo da se pohvalimo da je u njega ugrađeno iskustvo preko 50 domaćih kompanija, naših klijenata.

Fokus Premium

Partnerski paket. Za sve firme kojima je potreban partner u praćenju poslovnih procesa i primeni softverskih rešenja. U licencu su uključeni svi softverski moduli i neograničen broj korisničkih naloga. Podrška se ogleda u telefonskom call centru i HELP DESK sistemu sa odzivom do max 24h. Partnerima takođe nudimo konsalting usluge i mogućnost prilagođenja paketa specifičnim potrebama. Cena se formira u dogovoru sa klijentom.

Fokus Standard

Pravo rešenje za mala i srednja preduzeća sa velikim brojem finansijskih transakcija. Kompletno je pokriveno robno i materijalno poslovanje a naš sistem podrške klijentima - HELP DESK vam omogućava da svaki problem u radu prijavite i dobijete rešenje u roku od 24h. Ovaj paket bi takođe preporučili i knjigovodstvenim agencijama koje kroz jedinstveni kontni plan mogu voditi neograničen broj firmi.

Fokus Lite

Idealan je za mala preduzeća u kojima se jedna osoba bavi finansijskom operativom i najčešće koristi pomoćne tabele (excel) ili stare nedovoljno funkcionalne programe za praćenje poslovanja (profakture, fakture, narudžbenice, virmane, uplate..). Korišćenjem našeg sistema operativci svakodnevno štede vreme u radu sa dokumentima, a menadžeri i ostali zaposleni postaju korisnici sistema i dobijaju trenutni uvid u segmente poslovanja firme koji su im od interesa. Na kraju i knjigovođe mogu višestruko smanjiti posao korišćenjem već unetih i proknjiženih dokumenata.

FENIX - jedinstveni informacioni sistem opštine

Fenix je jedinstveni informacioni sistem opštinske uprave. Uvođenjem informacionog sistema FENIX, povećava se kvalitet razmene informacija na relaciji OPŠTINSKA UPRAVA - GRAĐANIN. Uvođenjem informacionog sistema FENIX, omogućićete vašim korisnicima tj. građanima brzu i efikasnu uslugu, a time opštinsku upravu bez redova i čekanja. Isto tako, korišćenjem informacionog sistema FENIX omogućena Vam je bolja kontrola rada uprave, uvid u tok predmeta tj. nemogućnost da se predmeti zagube po “fiokama”.

Programski paket pokriva sve poslovne procese odeljenja u opštini a sastoji se iz sledećih modula:

 • Kompletno poslovanje pisarnice na osnovu zakona o kancelariskom poslovanju
 • Skeniranje i arhiviranje dokumenata
 • Signiranje i praćenje rešavanja od strane načelnika i rukovodilaca opštine
 • Obrada predmeta od strane referenata i merenje učinka pri rešavanju predmeta
 • Praćenje izvršavanja zadataka (taskmanager)
 • Upravljanje dokumentacijom – QMS
 • Statistike i izveštavanje
 • Internet&SMS - obaveštavanje građana o statusu predmeta

Uvođenjem FENIXA opština postiže:

 • Brže reagovanje na zahtev građana
 • Potpunu informisanost svih relevantnih subjekata o toku rešavanja predmeta
 • Uštedu vremena vašim građanima, korisnicima vaših usluga
 • Kontrolu efikasnosti službi i odeljenja
 • Minimalan broj grešaka u svakodnevnom radu
 • Smanjenje troškova rada opštinske uprave - uštede u budžetu